Strona Facebook Restauracji Stara Rzeźnia

Strona Facebook Restauracji Stara Rzeźnia

Strona Facebook Restauracji Stara Rzeźnia

Strona Facebook Restauracji Stara Rzeźnia

Profil Restauracji Stara Rzeźnia


W mediach społecznościowych restauracja Stara Rzeźnia obecna jest na Facebooku oraz Instagramie. Profile te łączą restaurację ze społecznością tam zebraną, pokazują sezonowe menu, pracę załogi restauracji, aktualne promocje.

  • administrowanie profilem
  • aktywne pozyskiwanie fanów
  • utrzymywanie stałego kontaktu ze społecznością
  • organizacja konkursów i koordynacja promocji
  • tworzenie angażujących, kreatywnych grafik

Klient: Restauracja Stara Rzeźnia

Usługa: Profil społecznoścowy

Data: Od listopada 2017