Strona Facebook Restauracji Zamkowa

Strona Facebook Restauracji Zamkowa

Strona Facebook Restauracji Zamkowa

Strona Facebook Restauracji Zamkowa

Profil Restauracji Zamkowa


Restauracja Zamkowa obecna jest na portalu Facebook oraz Instagram. Profil Restauracji Zamkowa skupia się na pokazaniu świadczonych usług oraz ewoluującego menu, wnętrz i eventów, które się tam odbywają.

  • administrowanie profilem
  • aktywne pozyskiwanie fanów
  • utrzymywanie stałego kontaktu ze społecznością
  • organizacja konkursów i koordynacja promocji
  • tworzenie angażujących, kreatywnych grafik

Klient: Restauracja Zamkowa

Usługa: Profil społecznoścowy

Data: Od listopada 2017